Låna till bostad

Att köpa bostad är en stor affär. Det kan till och med vara den största affären du någonsin gör. Stora affärer behöver ofta finansiering i form av lån. De flesta som köper bostad behöver ta ett bra lån för att klara av finansieringen. Få klarar av att hosta upp flera hundra tusen eller till och med miljoner för att köpa sin drömbostad.

BolånNär man ska låna till bostad hjälper banken till med en boendekalkyl för att du ska kunna se hur stort utrymme du har. Ju större utrymme, desto större lån kan banken bevilja dig.

Den vanligaste formen av bostadslån är hypotekslån. Med denna typ av lån använder du den bostad du ska köpa som säkerhet för lånet. Det gör att banken i praktiken äger en del av din bostad. Om du någon gång under lånets löptid inte kan betala räntan och amortringarna så kan banken tvinga fram en försäljning och på så sätt lösa lånet.

Den största fördelen med ett hypotekslån är att räntan är betydligt lägre än för andra lån. Eftersom din bostad används som säkerhet minskar bankens risktagande, vilket gör att behovet av att ta ut en högre ränta minskar. I de fall banken saknar säkerhet måste detta kompenseras med högre räntor och avgifter. Så länge du sköter dina åtaganden är det inga problem att banken i praktiken äger din bostad under tiden som den är belånad.

Det finns alternativ till hypotekslån, men de är vanligtvis betydligt dyrare. Om du med ett hypotekslån på en miljon kronor betalar 40 000 kr i ränta varje år, så betalar du med andra typer av lån istället 40-60 000 kr per år. Den förmånliga räntan gör att behovet av att amortera minskar. Eftersom lånet är förhållandevis billigt kan du göra mindre amorteringar. Dyrare lån bör däremot amorteras i snabbare takt.