Konsignation och äganderätt

Konsignation innebär att säljare överlämna varor till en återförsäljare men behåller äganderätten till dess att varorna är sålda av återförsäljaren.
Konsignation är ett sätt att bygga upp ett varulager utan ta risken att återförsäljaren inte betalar, för återförsäljaren är det ett sätt att varulager utan att behöva lägga ut pengar för varorna.

Konsignation är särskilt vanligt inom detaljhandeln. Många affärer och butiker har i kronor räknat stora lager. Det är mycket pengar som ska förräntas. För att slippa den kostnaden är konsignation ett utmärkt avtal. För säljaren finns det två fördelar. Säljaren får tillbaka sina varor om återförsäljaren, butiken, går i konkurs samt att det är lättare att få fler återförsäljare. Särskilt för nya företag och produkter utan dokumenterad försäljningsframgång är detta ett bra alternativ. Ingen butik eller affär vill bli sittande med lager som inte går att sälja.

En återförsäljare som mottagit varorna åt någon annan kan själv träd in som köpare, om avtalet inte säger något annat. Återförsäljaren ska i så fall utan dröjsmål underrätta säljaren om detta samt betala för varorna i enlighet med återförsäljningsavtalet.

Normalt är att varor som överlämnas till återförsäljare inte kan tas tillbaka av säljaren om köparen/återförsäljaren går i konkurs. Avtal om konsignation innebär att säljaren har rätt att få tillbaka varor som inte är sålda.