Försörjningsstöd – tidigare kallat socialbidrag

FörsörjningsstödFörr om åren kallades det för socialbidrag, idag är det mer känt som försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd. Om man har ekonomiska problem så kan man söka finansiellt stöd från kommunen. Biståndet erhåller man som ett underlag för sitt uppehälle, pengar som främst ska täcka för utgifter för mat, hyra, el och hemförsäkring samt liknade. Man talar om den så kallade Riksnormen, som är en mall för vilka kostnader som ingår i försörjningstödet samt hur stora de är. Vid sidan av riksnormen så ingår det kostnader för skäliga utgifter. Dessa kostnader är individuella beroende på vem man är, hur man bor och hur situationer i allmänt ser ut. En del kan behöva stöd gällande vårdkostnader, fackavgift och bistånd för arbetsresor. För att ansöka om försörjningsstöd så måste man kontakta kommunens socialtjänst.

Varje enskilt fall är unikt och därför så kan det dröja ett tag innan man får ett bidrag. I vissa fall avfärdar man ansökan då man anser att personen eller personerna bör klara av att stå kostnaderna själv. Huvudvillkoret är att man ska ha försökt fixa den ekonomiska situationen själv först innan man ansöker om ett ekonomiskt bistånd – vilket därmed ska vara sista utvägen. Som arbetslös ska man stå till arbetsmarknadens förfogande, därför krävs det att varje person är inskriven på Arbetsförmedlingen. Det krävs därmed att man söker aktivt arbete och / eller att man är sysselsatt med en praktik samt liknande. På Socialstyrelsens hemsida kan man göra en provberäkning för att se om man ligger i närheten av rätt till ekonomiskt bistånd. Dock krävs det att en handläggare på Socialkontoret ser över en ansökan för att det ska bli utrett på rätt sätt. Att leva på försörjningsstöd är ingen dans på rosor. Biståndet för kostnaderna innebär inte att man kan använda pengarna fritt. Man har ett ansvar att betala sina räkningar och hålla sig till riksnormens mall, annars så kan man lätt hamna i en djupare ekonomisk tristess än vad det redan är.

Läs mer om försörjningsstödet på http://www.socialstyrelsen.se/hittarattmyndighet/socialbidrag