Vad är factoring?

Factoring är en slags tjänst som erbjuds av finansbolag eller banker. Tjänsten innebär att företag säljer eller belånar sina fakturor hos en bank eller ett finansbolag.

Factoringbranschen är mycket populärt och erbjuder många företag nya sätt att finansiera sitt rörelsekapital på. De flest factoringkunderna brukar vara små eller medelstora företag som behöver snabb tillgång på likvida medel. Men påsenare år så har även större företag börjat anlita factoringbolag till hjälp för att förbättra sin likviditet. Att använda sig av olika factoringtjänster innebär även att företaget skyddar sig mot kreditrisker. Det finns även factoringbolag som erbjuder Exportfactoring, det vill säga att de köper utländska fakturor.

Fakturaköp är en typ av factoring där några av eller alla fakturor från företaget överlåts till ett finansbolag. Företaget får näst in till hela summan av fakturan direkt efter överlåtelse. Det brukar oftast vara lite större bolag som använder denna. Tjänsten hjälper dem att öka sitt rörelsekapital. Där finns även andra former av fakturaköp. Dessa heter factoring med regress och factoring utan regress. Factoring med regress innebär att fakturan som inte blivit betald köps tillbaka av företaget efter ett visst antal dagar, dem behåller då även kreditrisken. Factoring utan regress innebär att risken går över till finansbolaget när fakturan inte kan betalas. Denna tjänst erbjuds oftast bara till företag med bra betalningsförmåga.