Viktigt med en bilförsäkring

Alla bilägare är tvungna att ha en trafikförsäkring för sitt fordon, vilken täcker skador på motpartens bil, förare och passagerare. Däremot är det frivilligt att tilläggsförsäkra sin egen bil. För detta finns vanligtvis två huvudsakliga paket, helförsäkring och halvförsäkring. Om din bil är ny och dyr ökar behovet av en bra bilförsäkring eftersom din ekonomiska risk blir väldigt stor. Om du är vållande till en krock får du bekosta hela reparationen själv om du saknar försäkring. Om du istället har en helförsäkring står försäkringsbolaget för hela kostnaden utom en självrisk som du får bekosta själv. Självrisken brukar dock vara en bråkdel av kostnaden för reparaionen.

Det är också viktigt att noggrant kolla över olika försäkringsbolag och försäkringspaket för att hitta det bästa alternativet för dig och din bil. Med en bra bilförsäkring kommer du ekonomiskt helskinnad från en kostsam olycka.

Läs mer om bilförsäkringar på http://www.bilförsäkringen.net