Lån eller kredit vid bilköp

Praktiskt taget alla aktörer på finansmarknaden erbjuder idag krediter vid bilköp.

Man kan dela in krediterbjudandena i några typer.

  1. Lån från banker och fristående finansinstitut.
  2. Lån från märkesanknutna finansinstitut.
  3. Övriga lån.

När det gäller kategori 1 så ser man att det för det mesta finns ett villkor om en kontantinsats på normalt 20 % av köpesumman men det finns också de som har slopat det kravet. Lånet sker mot en sedvanlig kreditbedömning. Det kan också finnas vissa beloppsbegränsningar. Återbetalningstiden är oftast 5 år och ränteantagandena utgår från denna.

När det gäller lån från märkesanknutna finansinstitut gäller lite andra regler. Dessa institut vill också medverka till att främja försäljningen av just deras märke och de ger inte krediter till köp av andra bilar. De kan också vara mer generösa när det gäller försäkringar (som också ofta har en liknande koppling), inköp av tillbehör och drivmedel och liknande.

Övriga lån syftar ofta på en mer oreglerad marknad som mer har siktet inställt på finansiering av andrahandsmarknaden. Den delen är de övriga kategorierna inte så intresserad av; bortsett från i vissa fall när det gäller direktinköp från märkeshandlare.

Räntevillkoren är tämligen generösa i fall 1 och 2, beroende på den hårda konkurrens som råder. I viss mån kan de kompenseras med aviseringsavgifter i samband med varje betalning. Betalningarna sker i regel månadsvis och med 5 års återbetalningstid blir det 60 aviseringar.

En del institut erbjuder en rak betalningsplan med annuiteter som således får en högre amorteringsdel vid varje betalning.